Bezpieczny

Instytut Genesis

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19, w ramach procedury zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i personelowi Instytutu Genesis

INFORMUJEMY ŻE:
1. Rezerwacja usługi w Instytucie Genesis odbywa się tylko drogą telefoniczną: +48 512 025 942 lub e-mail: genesis@nadmorski.pl
2. Do Instytut są wpuszczani jedynie Klienci zgodnie z wcześniej wyznaczonym i potwierdzonym terminem i godziną, bez osób towarzyszących.
3. W Instytucie Genesis może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 Klientów (zgodnie z Rozporządzeniem).
4. Poczekalnia Instytutu Genesis została wyłączona z użytku.
5. Przy wejściu do Instytut Genesis został udostępniony dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
6. Obsługa Instytutu Genesis nosi maseczki oraz rękawiczki ochronne* 
* jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu.

7. Instytut Genesis zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
8. Ograniczone zostały wystroje gabinetów do minimum; pozostawiono, w miarę możliwości, jak największą ilość powierzchni możliwych do szybkiego zdezynfekowania.
9. Dodatkowo:
- usunięto testery;
- zastąpiono przybory / narzędzia / akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami  / narzędziami / akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.
10. W miarę możliwości w Instytucie Genesis odbywa się częste wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń,.
11. W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące:
mycia rąk; 
-dezynfekcji rąk; 
-zdejmowania i zakładania rękawiczek; 
zdejmowania i zakładania maseczki.

REKOMENDUJEMY:
Płatność kartą.

Więcej informacji

Znajdziecie Państwo w dokumencie: Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Klientom Instytutu Genesis w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


Polecamy śledzenie strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus, gdzie znajdziecie Państwo najbardziej aktualne informacje i zalecenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie rezerwacji zabiegów czy środków ostrożności, prosimy o kontakt: +48 512 025 942 lub e-mail: genesis@nadmorski.pl
 

 

All rights reserved 2018 - Instytut Genesis